Logo deschakelbarendrecht.nl

Wijk Noord 1 heeft 'enigszins last van verwaarlozing'

BARENDRECHT – Wethouder Nico Bults geeft in een brief uitleg over de manier waarop de gemeente omgaat met de klachten van bewoners van de wijk Noord 1 over de vergunninghouders in de buurt. In juni 2018 overhandigden bewoners een petitie. Afgelopen september sprak een bewoonster in tijdens een vergadering van de raadscommissie Samenleving.

"De gemeente stimuleert inwoners om overlastsituaties te melden via de website of telefonisch", schrijft Bults. Naar aanleiding van de meldingen wordt gereageerd op het verkeerd aanbieden van huisvuil, geluidsoverlast of overlast van huisdieren. "In gevallen waarop niet gehandhaafd kan worden of waar het effect ervan gering is, stelt de gemeente vaak Buurtbemiddeling voor. In de wijk Noord 1 is het aanbod van buurtbemiddeling afgeslagen."

Er is een wijkoverleg van Buurt Bestuurt, waarin wordt gesproken over het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Volgens de wethouder is de initiatiefnemer van de petitie uitgenodigd om deel te nemen aan het wijkoverleg. Tot nu toe is dat niet gebeurd.

De wethouder somt zeven acties op die zijn ondernomen naar aanleiding van de klachten. Zo heeft Patrimonium onderhoud gepleegd aan de achterpaden, is er een wijkschouw gehouden met wethouder Peter Luijendijk en zijn verschillende gesprekken gevoerd. "Patrimonium heeft bewoners aangesproken op de uitstraling van woningen en tuinen, waaraan in verschillende gevallen ook gehoor is gegeven."

In december 2018 is in Noord 1 een enquête gehouden. Hiervoor is een aantal bewoners van de Lekstraat, Maasstraat, Rijnstraat, Waalstraat, IJsselstraat en Scheldestraat benaderd. De meeste bewoners gaven aan positief te zijn over het wonen in de wijk. Overlast is er met name door het geluid van spelende kinderen of muziek, verwaarloosde tuinen, de aanblik van woningen en verkeerd aangeboden afval. "De betrokkenheid bij de wijk is laag te noemen. Een minderheid is bereid om deel te nemen aan of bij te dragen aan het organiseren van wijkactiviteiten", schrijft wethouder Bults.

Naar aanleiding van het onderzoek is er onder meer aandacht voor nazorg door Vluchtelingenwerk voor vergunninghouders. De gemeente houdt de openbare ruimte in de gaten en de politie richt zich op de handhaving van de openbare orde.

"De wijk Noord 1 heeft enigszins last van verwaarlozing", concludeert de wethouder. Patrimonium heeft (niet alleen in Noord 1) vaker te maken met huurders die 'minder zelfredzaam' zijn. "Dit betreft niet alleen vergunninghouders, het is ook een gevolg van veranderingen in de zorg en in het passend toewijzen", aldus de wethouder.

Meer berichten