Logo deschakelbarendrecht.nl

Ingezonden brieven

Afvalbeleid over en vooral zonder ons

"Wat zijn wij, Barendrechters, toch een stelletje domoren. We scheiden ons afval. We bieden het plastic en de platgeslagen zuivel- en sappakken aan bij Afval Loont, het papier en karton zetten we aan de stoeprand op de ophaaldag en zo ook het tuinafval. De flessen en de oude nog te gebruiken kleding brengen we naar het milieuparkje in de wijk. Voor het grove afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval gaan we naar de gemeentewerf. Wat er dan nog overblijft gooien we in de ondergrondse afvalcontainer.
En nóg doen we het niet goed, althans in de ogen van wethouder Schaap. Het moet nog veel beter en daarom heeft hij een plan gelanceerd en dat, zonder overleg met de burgerij, geïmplementeerd. Zo heet dat in politieke kringen. Wij burgers noemen dat gewoon: 'door de strot geduwd'.
Het plan is werkelijk een vondst; een eureka-momentje kunnen we wel zeggen. We zadelen de inwoners van Barendrecht met twee minicontainers op. Eentje voor het oud papier en eentje voor het GFT-afval. Het plastic en het PMD-afval hoeft niet meer naar Afval Loont, dat mag gewoon weer bij het restafval. Afval Loont wordt en passant de kop omgedraaid en dat levert weer een forse kostenbesparing op. Nu het Groente- en Fruitafval niet langer bij het restafval gegooid wordt en in de GFT-container verdwijnt is er mooi plaatsgemaakt voor het plastic en het PMD-afval.  Dat het verschil in volume niet vergelijkbaar is wordt simpelweg aan voorbijgegaan. Daarbij mogen we zonder bijbetalen wel 2 zakken restafval  per week deponeren in de ondergrondse afvalcontainer. Hierbij is volledig voorbijgegaan aan de gezinssamenstelling. Eenpersoons-, tweepersoons- of vijfpersoonshuishoudens bieden verschillende hoeveelheden afval aan. Ik voorzie een afvalmigratie naar buurgemeenten, zoals we hadden ten tijde van het blauwe afvalzakkensyndroom. Mijn herinnering laat me in de steek, maar ik dacht 3,50 gulden voor 5 zakken.
Het tuinafval is nog wel een puntje. Wat de tuin met grote regelmaat aan afval creëert gaat nooit passen in een minicontainer. Onkruid, snoeiafval, gevallen bladeren (ook de blaadjes van het gemeentegroen) leveren vele zakken op en dat gaat alleen maar meer worden door het beleid van de gemeente om burgers te bewegen de betegelde tuinen te 'vergroenen'. Wethouder, rij eens door de wijk op de ophaaldag en u zult verbaasd zijn over het aantal zakken en de bijeen gebonden takkenbossen de burgers klaarzetten.
Afgelopen dinsdagavond naar de informatieavond geweest. Dat was een enorm fiasco en veelbetekenend hoe de gemeente dit meent te moeten aanlopen richting haar burgers. Men zou verwachten dat de beleidsbepalers een inleiding houden en dat de burgers naar een microfoon zouden kunnen lopen om vragen te stellen. Niets van dat alles. Een rommelige setting met statafels in aanwezigheid van wethouder Schaap, een aantal medewerkers met badge van Afvalbeheer en beveiligd door een heel peloton BOA's. Alle kritische kanttekeningen die men plaatste werden weggewuifd en al onze zorgen zouden tijdens de evaluatie in 2020 wel weggenomen worden was de insteek vanuit de gemeente.
Werkelijk een kansloze avond over een onzinnig plan, maar dat wel gewoon doorgaat."

J.B.Opschoor, Barendrecht 

(De volgende brief gaat vergezeld van een aantal links naar de bronnen. In sommige browsers wordt de brief daardoor niet meer goed weergegeven. Daarom hier de brief een keer zonder links en daarna een keer met links.) 

5G is helemaal niet zo geweldig als het wordt afgeschilderd

"Er vinden opeens zeer snelle ontwikkelingen plaats op het gebied van 5G. Waarom wordt dit proces opeens zo versneld? Heeft dat te maken met de veranderende publieke opinie over 5G? Of misschien omdat bewoners in testgebieden binnen 2 maanden opeens in groten getale ziek worden? Of heeft het ermee te maken dat inmiddels tientallen gemeentes bezwaar maken tegen het implementeren van 5G vanwege onder andere de bewezen schadelijke effecten bij mens, dier en natuur? Of is het omdat de mensen doorkrijgen dat -voor een goed werkend 5G netwerk- er nog honderdduizenden bomen gekapt moeten worden?
De overheid beroept zich op de waarden van het ICNIRP, een organisatie die bepaalt aan hoeveel straling het publiek maximaal blootgesteld mag worden. Deze organisatie zegt er te zijn voor de bescherming van de gezondheid van het publiek, maar hoe onafhankelijk ben je als vele ICNIRP leden indirect of direct banden hebben met telecom en electriciteitsbedrijven.
Ook blijkt uit honderden wetenschappelijke onderzoeken dat er schade ontstaat aan het menselijk en dierlijk lichaam als er dus gewerkt wordt met deze waarden. Dat wil dus zeggen dat deze waarden veel te hoog zijn, en absoluut niet veilig.
Maar het ICNIRP haalt ook een smerig trucje met ons uit. De waarden die zij hanteren zijn gebaseerd op de hoeveelheid opwarming van het menselijk weefsel bij blootstelling, de zogenaamde thermische effecten. Deze organisatie negeert bewust de schade die kan ontstaan doordat de electromagnetische straling de menselijke celwerking ernstig verstoort. Het niet -thermische gezondheidseffect is dus eigenlijk waar de ICNIRP naar zou moeten kijken, en zij negeren dit compleet.
Maar er zijn inmiddels 230 wetenschappers en artsen uit 40 landen die de Europese Unie middels een Europees appel oproepen om eerst serieus onderzoek te doen naar de schadelijke effecten van 5G voordat het netwerk uitgerold wordt. Onder de artsen zijn ook een aantal oncologen die de gevolgen van straling dagelijks zien bij hun kanker patienten, zij trekken op basis van hun eigen ervaring aan de bel.
Wat ook heel bijzonder is, is dat volgens de EUROPAEM EMF guidelines er sterk bewijs is dat EMF straling op lange termijn onder andere kanker, Altzheimer en onvruchtbaarheid kan veroorzaken. Deze guidelines zijn in 2016 opgesteld op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is terug te vinden bij pubmed.gov, een amerikaanse databank waar alle kwaliteitsvolle wetenschappelijke onderzoeken terug te vinden zijn.
Er is nog een organisatie die de noodklok al een tijdje luidt over 5G. De ARTAC, Association for Research and Treatment of Cancer, zegt in een officiele declaratie dat ze een epidemie aan ziekten verwachten, veroorzaakt door EMF straling. Ook waarschuwen zij voor de enorme kosten die in de gezondheidszorg gemaakt gaan worden. Er wordt hier gewaarschuwd dat de situatie onhoudbaar zal worden. De ARTAC verzoekt de Europese Unie danook met klem om te wachten met implementatie van 5G, totdat er gedegen onderzoek is gedaan door de EU zelf.
Als we kijken naar de huidige wetenschappelijke kennis, dan drukken wij alle nationale en internationale organisaties en instituten op het hart dat zij erkennen dat EMF wel degenlijk ernstige medische condities veroorzaken. Er zit een epidemie aan te komen van ongekende grootte .''
Barbara Koot

5G is helemaal niet zo geweldig als het wordt afgeschilderd

"Er vinden opeens zeer snelle ontwikkelingen plaats op het gebied van 5G. Waarom wordt dit proces opeens zo versneld? Heeft dat te maken met de veranderende publieke opinie over 5G? Of misschien omdat bewoners in testgebieden binnen 2 maanden opeens in groten getale ziek worden? Of heeft het ermee te maken dat inmiddels tientallen gemeentes bezwaar maken tegen het implementeren van 5G vanwege onder andere de bewezen schadelijke effecten bij mens, dier en natuur? Of is het omdat de mensen doorkrijgen dat -voor een goed werkend 5G netwerk- er nog honderdduizenden bomen gekapt moeten worden?

De overheid beroept zich op de waarden van het ICNIRP, een organisatie die bepaalt aan hoeveel straling het publiek maximaal blootgesteld mag worden. Deze organisatie zegt er te zijn voor de bescherming van de gezondheid van het publiek, maar hoe onafhankelijk ben je als vele ICNIRP leden indirect of direct banden hebben met telecom en electriciteitsbedrijven...

zie bron onderaan

Ook blijkt uit honderden wetenschappelijke onderzoeken dat er schade ontstaat aan het menselijk en dierlijk lichaam als er dus gewerkt wordt met deze waarden. Dat wil dus zeggen dat deze waarden veel te hoog zijn, en absoluut niet veilig.

Maar het ICNIRP haalt ook een smerig trucje met ons uit. De waarden die zij hanteren zijn gebaseerd op de hoeveelheid opwarming van het menselijk weefsel bij blootstelling, de zogenaamde thermische effecten. Deze organisatie negeert bewust de schade die kan ontstaan doordat de electromagnetische straling de menselijke celwerking ernstig verstoort. Het niet -thermische gezondheidseffect is dus eigenlijk waar de ICNIRP naar zou moeten kijken, en zij negeren dit compleet.

zie bron

Meer berichten