Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:
Arco

Arco: moet dit nou zo?

Verbijstering. Dat is het gevoel waar ik mee bleef zitten na afloop van de discussie over ’t Trefpunt in de gemeenteraad.
Met de gebruikelijke één stem meerderheid besloot de raad dat het oude schoolgebouw kan worden gesloopt. Er wordt onderzocht of de gebruikers van ’t Trefpunt en De Baerne kunnen worden verplaatst naar de Dierensteinweg.

Ik had verwacht dat de collegepartijen naar een ruim draagvlak zouden zoeken voor zo’n ingrijpend besluit. Niet dus.

Aan het begin van deze collegeperiode is de erfgoedcommissie boos opgestapt. Zij spanden zich in voor het behoud van onder meer  ’t Trefpunt.
Er werd een nieuwe erfgoedcommissie ingesteld. Die commissie heeft aangekondigd dat ze ’t Trefpunt op de gemeentelijke monumentenlijst wil zetten.
Wat doen de collegepartijen? Ze besluiten snel tot sloop van het gebouw. Na de sloop mag de ergfoedcommissie meepraten over de vorm van de nieuwbouw. Zelden is een adviescommissie zo geschoffeerd.

Drie belangrijke culturele instelling geven aan dat ze niet weg willen uit het centrum van het dorp. Zo’n signaal moet je serieus nemen, zeker als je met zo’n krappe meerderheid het dorp bestuurt.

De PvdA stelt dat er na de verhuizing van de instellingen eindelijk betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Maar waarom moeten die woningen precies op de plaats van ’t Trefpunt en De Baerne komen? Op allerlei plaatsen in het dorp worden dure appartementen gebouwd. Waarom komen daar geen betaalbare woningen?
De SGP/CU stelt dat de culturele instellingen blij moeten zijn, want er wordt 5 miljoen uitgetrokken voor hun nieuwe huisvesting. Maar dat geld stond al op de begroting. Bovendien is al tientallen jaren bekend dat De Baerne en ’t Trefpunt eens vervangen of gerenoveerd moeten worden. Als gemeente reserveer je daar geld voor. Blij met vijf miljoen? Het is voor de culturele instellingen een sigaar uit eigen doos. Zelden zijn instellingen zo geschoffeerd.

Is er bij de collegepartijen nou niemand die op de rem trapt? Niemand die vraagt of hier misschien nog eens goed over nagedacht kan worden? Tot nu toe is de fractiediscipline belangrijker dan het gezonde verstand. Het voorkomen dat EVB de macht krijgt is een doel op zichzelf geworden.

Na de zomer wordt verder gepraat over dit onderwerp. Hopelijk stopt de coalitie dan met het schofferen van mensen. Met een beetje fantasie is een oplossing mogelijk waar iedereen zich in kan vinden.

D66’er Marcel van Prehn zei altijd ‘Gooi maar plat!’ als er werd gesproken over ’t Trefpunt. Vorige week deed hij tot mijn verrassing de suggestie om de gevel te laten staan en daarbinnen nieuw te bouwen. Een vernieuwd Trefpunt met de oude uitstraling. Dat zou weleens een oplossing kunnen zijn die alle partijen weer bij elkaar brengt.

Meer berichten