Logo deschakelbarendrecht.nl
De sauna staat momenteel leeg.
De sauna staat momenteel leeg. (Foto: )

Twijfels over aanpak verwaarloosde trimbaan

BARENDRECHT – De trimbaan en omgeving bij de Oude Maas maken een verwaarloosde indruk. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad om hier iets aan te doen, zijn door ambtenaren wat mogelijke oplossingen op een rij gezet. Ze kwamen aan de orde in de raadscommissie Ruimte.

De verwaarlozing van de trimbaan in de Vredepolder is slechts één van de problemen in dit deel van het recreatiegebied. Er zijn klachten over sexrecreatie, het oude slibdepot van Rijkswaterstaat (direct aan de rivier) maakt een onverzorgde indruk en de sauna is failliet en staat leeg. Door dat laatste is de sociale controle in het gebied afgenomen.

Een mogelijke oplossing kan komen van een nieuwe exploitant van de sauna. Er zijn twee belangstellenden, maar die vinden de huidige sauna te klein. Een nieuwe exploitant zou het terrein van de sauna willen uitbreiden van de bestaande één hectare naar twee of drie. Dat zou dan kunnen in combinatie met publiek toegankelijke horeca.

Het slibdepot kan toegankelijk gemaakt worden door een wandelpad aan te leggen. Ook kunnen er fruitbomen geplant worden. Er kunnen in dit gebied ook evenementen worden gehouden. Hierdoor wordt het slibdepot minder aantrekkelijk voor sexrecreanten.

Tenslotte kan het uitzicht vanaf het bruggenhoofd van de vroegere Barendrechtse Brug worden verbeterd door struiken te snoeien.

Rob Nijssen woont in de oude brugwachterswoning. Hij sprak in tijdens de commissievergadering. Nijssen is niet erg onder de indruk van de ideeën die er zijn voor het gebied.

De aanleg van een pad door het slibdepot noemt hij een slecht idee. Het zou de sexrecreanten verjagen, wat elders leidt tot klachten. “De functie van het gebied is alleen bekend bij insiders. Hoewel het terrein zich pal voor ons huis bevindt, ondervinden wij geen overlast”, vertelde Nijssen.

Volgens Nijssen is op het gebied van onderhoud de meeste winst te boeken. Ook hij vindt dat de trimbaan en omgeving een verwaarloosde indruk maken. Tenslotte vroeg Nijssen aandacht voor het bruggenhoofd. Door het ontbreken van verlichting komen daar ’s nachts bezoekers die voor overlast zorgen.

Wethouder Peter Luijendijk wees erop dat de gemeente in dit gebied geen eigendommen heeft. Grond aan de rivier is van Rijkswaterstaat. Verder is een groot deel van het recreatieschap.

Rob Nijssen heeft de raadscommissie uitgenodigd om met hem een wandeling door het gebied te maken. Daarvoor wordt een afspraak gemaakt. Daarna komt het voorstel weer terug bij de raadscommissie.

Meer berichten