Weinig incidenten tijdens jaarwisseling in Barendrecht
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Toch veel vuurwerk met Oud en Nieuw.&nbsp;</p>

Toch veel vuurwerk met Oud en Nieuw. 

(Foto: )

Weinig incidenten tijdens jaarwisseling in Barendrecht

BARENDRECHT – De politie moest in de nieuwjaarsnacht optreden tegen overlast gevende gasten in het Bastionhotel. Ook waren er vernielingen op het Middeldijkerplein. Verder was het een jaarwisseling ‘zonder noemenswaardige incidenten verlopen’, meldt burgemeester Jan van Belzen.

“Tijdens de jaarwisseling waren er weinig mensen op staat. Ook de jeugd hield zich rustig en was weinig te zien. Echter werd er toch nog veel vuurwerk afgestoken in het hele gebied. Dit was ook het landelijke beeld. Na de jaarwisseling bleef het straatbeeld rustig”, aldus de burgemeester.

Gedurende de avond en nacht heeft de politie twee afzonderlijke meldingen gehad bij het Bastionhotel in verband met overlast gevende gasten. De politie is ter plaatse gegaan en heeft hierbij gasten uit het hotel verwijderd en van één persoon een fles lachgas afgenomen.

Daarnaast is bij de politie een melding binnengekomen over vernieling op de locatie aan het Middeldijkerplein bij een kinderdagopvang naast de veiligheidspost. Daar was het hek open blijven staan en is een ruit vernield.

Ook deze jaarwisseling is op geen enkele wijze fysiek geweld of ernstige agressie gemeld tegen de hulpdiensten.

“Ondanks een aantal meldingen mag worden geconcludeerd dat het straatbeeld over de gehele nacht genomen rustig is geweest en de jaarwisseling in Barendrecht goed is verlopen. Het algehele verloop van de jaarwisselingsperiode wordt de komende periode door alle betrokkenen geëvalueerd waarbij inzicht zal worden geboden in de schadecijfers. Bekeken wordt dan ook of de maatregelen die voor de jaarwisseling zijn getroffen om schade te beperken tot het gewenste resultaat hebben geleid”, besluit de burgemeester.

Inmiddels is duidelijk dat bij basisschool De Ark een speeltoestel is vernield. Er is ook een deelscooter door brand vernield.

Meer berichten