Winnie Hofland stapt uit PvdA-fractie (update: met reacties van alle partijen)
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Winnie Hofland.</p>

Winnie Hofland.

(Foto: DAPHNE_PLAIZIER)

Winnie Hofland stapt uit PvdA-fractie (update: met reacties van alle partijen)

BARENDRECHT – Fractievoorzitter Winnie Hofland stapt uit de fractie van de Partij van de Arbeid. Ze gaat zelfstandig door als lid van de gemeenteraad. Hofland kondigt de oprichting van een nieuwe plaatselijke politieke partij aan. Zowel Hofland als de PvdA spreken hun steun uit aan het college.  ”Juist in deze crisis is een stabiel bestuur van groot belang”, stelt de nieuwe PvdA-fractievoorzitter Marcel Eichhorn.

Het vertrek van Hofland komt na een periode van interne spanningen, zo blijkt uit de verklaring die ze maandagochtend naar buiten heeft gebracht. “Interne persoonlijke conflicten hebben fractievoorzitter Winnie Hofland doen besluiten niet langer deel uit te willen maken van de PvdA fractie Barendrecht. De samenwerking en communicatie binnen de partij liepen stroef, met als gevolg gebrek aan onderling vertrouwen.”

“De sfeer binnen de partij zorgde ervoor dat de inhoud van de politiek op de tweede plaats kwam te staan en dat is niet waarvoor ik volksvertegenwoordiger ben geworden in Barendrecht”, aldus Hofland.

Na twee en een hald jaar fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Barendrecht gaat Winnie Hofland nu als zelfstandige fractie door in de gemeenteraad. Voorlopig onder de naam ‘fractie Winnie Hofland’.

“Op korte termijn wordt er een nieuwe lokale partij opgericht die waarschijnlijk de naam Burgerbelangen Barendrecht krijgt. Hiermee komt er een tweede lokale politieke partij in Barendrecht”, kondigt Hofland aan.

Met het vertrek van Winnie Hofland verliest de PvdA één van haar twee zetels. Dat hoeft niet te betekenen dat het college nu niet meer kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. De afgelopen jaren is Barendrecht geregeerd door een coalitie die één zetel meerderheid heeft in de raad.

“De nieuwe fractie Winnie Hofland zal ook in de resterende raadsperiode het door haar in 2018 ondertekende coalitieprogramma steunen”, stelt Hofland in haar verklaring.

“De prettige samenwerking in de coalitie in de afgelopen 2,5 jaar heeft bijgedragen aan mooie resultaten voor onze inwoners. Daar zal ik mij ook de resterende raadsperiode voor in blijven zetten!”

De persoonlijke conflicten, die veel tijd en energie hebben gekost, laat Winnie Hofland graag achter zich. “vol energie en positiviteit richt ik mij op de toekomst van de gemeentepolitiek en zal ik mij blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners.”

PvdA

De fractie van de PvdA Barendrecht bestaat uit de nieuwe fractievoorzitter Marcel Eichhorn met ruim 8 jaar ervaring in de gemeentepolitiek en commissielid Manpreet Chand. De vrijgevallen portefeuille Planning & Control wordt door de twee samen opgepakt. Manpreet Chand blijft woordvoerder in de commissie Ruimte en Marcel Eichhorn in de commissie Samenleving.

“De PvdA Barendrecht respecteert het besluit van mevrouw Hofland, die twee jaar actief is geweest als raadslid namens de PvdA. Wel betreuren wij dat hiermee een raadszetel van de PvdA is ingenomen. Met het uitspreken van haar steun aan het coalitieprogramma kan het ingezette beleid worden voortgezet en daar zullen wij ons de komende periode op richten”, stelt het bestuur van de PvdA.

De fractie geeft aan ‘met een positieve houding verder aan de slag te gaan binnen de coalitie en de raad’. Fractievoorzitter Marcel Eichhorn: “ Juist in deze crisis is een stabiel bestuur van groot belang en nemen wij onze verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het om onze inzet voor een sociaal en sterk Barendrecht.”

Coalitie

Er kwam maandag ook een reactie van de gezamenlijke coalitiepartijen (GL, VVD, PvdA, D66, SGP/CU en CDA)

“Dit weekeinde hebben wij kennisgenomen van het uittreden van de fractievoorzitter van de PvdA, mevrouw Hofland.
Dit uittreden staat, zo begrepen wij, los van de goede samenwerking en sfeer tussen mevrouw Hofland en de coalitiepartijen.
Dit werd bevestigd door mevrouw Hofland in een gesprek voorafgaand aan het genoemde persbericht. Het coalitieprogramma blijft ook inzet voor de nieuwe fractie Winnie Hofland.
Het uittreden en zelfstandig verder gaan zal dan ook geen gevolgen hebben voor de onderlinge goede samenwerking met de coalitiepartijen en de gezamenlijk te verwezenlijken doelen.”

EVB

Miranda Mes, fractievoorzitter van Echt Voor Barendrecht (EVB) spreekt van ‘een beschamende vertoning’.
“De bestuurlijke verhoudingen in Barendrecht waren natuurlijk al volkomen scheef. Met 1 oppositie partij met 14 zetels en een coalitie van 6 partijen met 15 van de in totaal 29 raadszetels. Nu worden dat dus 7 partijen, waarvan 3 met maar 1 zetel”, zegt Mes.
“Alles zal erop gericht zijn om deze coalitie in stand te houden. Al met al is de bestuurlijke situatie in Barendrecht nu weer minder stabiel geworden en weer minder slagvaardig. Wij vinden het naar de Barendrechtse inwoners toe een beschamende vertoning.”

Meer berichten