Gemeente Barendrecht tevreden over eerste resultaten nieuw afvalbeleid
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Wethouder Cees Schaap bij het afleveren van de minicontainers in 2019.</p>

Wethouder Cees Schaap bij het afleveren van de minicontainers in 2019.

(Foto: )

Gemeente Barendrecht tevreden over eerste resultaten nieuw afvalbeleid

BARENDRECHT – Begin 2020 startte de gemeente Barendrecht met de invoering van het nieuwe afvalbeleid. “De eerste resultaten laten zien dat dit nieuwe beleid nu al zijn vruchten afwerpt. Zo zijn de scheidingspercentages hoger dan verwacht. Dat betekent minder kilo’s restafval, waarmee de stijging op de verwerkingskosten van restafval kon worden beperkt”, zo maakt het gemeentebestuur bekend.

Wethouder Cees Schaap: “De eerste tussentijdse resultaten zijn een mooie opsteker, mede omdat het pasjessysteem nog niet is ingevoerd. Ik hoop natuurlijk dat de scheidingspercentages zich de komende jaren positief blijven ontwikkelen. De ervaring leert dat de hoeveelheid restafval verder afneemt bij het gebruik van pasjes.” Wel zijn de kosten en investeringen voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid hoger dan verwacht. Deze extra (investerings)kosten verdienen zich overigens de komende jaren terug, door de betere scheiding van het afval.

Afvalstoffenheffing

In de periode 2019-2021 is het tarief van de afvalstoffenheffing landelijk met gemiddeld 23 procent gestegen. In Barendrecht is de stijging over deze periode 21 procent, dat is inclusief de stijging van 19 procent in 2021.

“Het verhogen van het tarief was onontkoombaar door, onder andere, de huidige fors gestegen markttarieven voor de afvalverwerking. De gemeente kon tot 2020 nog gebruik maken van de oude -lucratieve- contracten, maar in 2020 moest er opnieuw aanbesteed worden. Daarnaast is ook de verbrandingsbelasting vanaf 2019 fors omhoog gegaan”, legt een medewerker van de gemeente uit.

Om de afvalstoffenheffing niet teveel te laten oplopen is door de gemeente 1 miljoen euro toegevoegd aan een ‘bestemmingsreserve afvalstoffenheffing’. Dit bedrag komt boven op de 600.000 euro die al beschikbaar was. Het totaalbedrag van 1,6 miljoen euro wordt gebruikt om in 2021, 2022 en 2023 de afvalstoffenheffing minder te laten stijgen.

Oud versus nieuw beleid

De ambitie van het Rijk is een circulaire economie in 2050. Die doelstelling is niet haalbaar zonder maatregelen. In heel Nederland moeten gemeenten daarom aan de slag met het afvalbeleid; dat geldt ook voor Barendrecht. Niets veranderen leidt ook tot veel hogere kosten. Cees Schaap: ”Wanneer je de kosten van het oude beleid en het nieuwe beleid vergelijkt, dan zie je dat het nieuwe beleid dit jaar al ongeveer 1 miljoen euro voordeliger uitkomt (exclusief btw ca. 820.000 euro), dan wanneer we niets hadden gedaan.”

Meer berichten