Afbeelding

Gemeenteraad wil geluidsmeting bij windturbines langs Oude Maas

Algemeen

BARENDRECHT – Wethouder Tanja de Jonge gaat met de gemeente Hoeksche Waard en de ontwikkelaar van de windturbines langs de Oude Maas praten over geluidsmetingen. De gemeenteraad stemde dinsdag in met een motie waarin om een nul-meting wordt gevraagd.

De motie was aanvankelijk een initiatief van Echt Voor Barendrecht (EVB), maar werd dinsdag mede ingediend door de VVD. Vooraf was overleg geweest met verantwoordelijk wethouder Tanja de Jonge.
In de motie wordt de wethouder gevraagd om ‘op zeer korte termijn’ de gemeente Hoeksche Waard en windpark Oude Maas te verzoeken om een nul-meting, zoals Barendrecht die zelf houdt bij de windturbines rond het Vaanplein. De nul-meting legt vast welk geluid de bewoners horen zonder de molens. Bij een nameting wordt gemeten welk geluid er is als de windturbines draaien.
Als men in de Hoeksche Waard niet bereid is om een nul-meting te organiseren, dan wordt de wethouder verzocht om de meting zelf te organiseren.

Voor de meting komen bewoners in aanmerking die tot 2000 meter van het windpark aan de overkant van de Hoeksche Waard wonen. De flats in Waterkant en Ter Leede vallen nog net binnen de 2000 meter, legde indiener Lennart van der Linden (EVB) uit.

Wethouder De Jonge ontraadde de motie, omdat de molens in de gemeente Hoeksche Waard gebouwd worden. Die gemeente is daar het bevoegd gezag. Maar ze is wel bereid om te gaan praten. “We kunnen in gesprek gaan of zij hun verantwoordelijkheid nemen.” Voor het Vaanplein, waar Barendrecht zelf het bevoegd gezag is, schat ze de kosten van de meting op 50.000 euro. Voor een meting langs de Oude Maas heeft Barendrecht geen budget. De wethouder beloofde de gemeenteraad op de hoogte te houden van haar gesprekken met de Hoeksche Waard.

Matthijs van der Welle (VVD) vroeg de wethouder om terug te komen bij de gemeenteraad als de kosten hoog blijken te zijn. “De motie is geen blanco cheque.” Hij werd daarin bijgevallen door Lennart van der Linden.
Voor het CDA was de belofte van de wethouder voldoende om de motie te steunen. Volgens Marcel van Prehn kan de motie zorgen wegnemen die leven over de windmolens aan de overkant van de Oude Maas.
Ada Dekker (GroenLinks) vond dat Barendrechters die een nul-meting willen zich moeten wenden tot de gemeente Hoeksche Waard. Tsjimmie Klos (SGP/CU) vindt een meting ‘nutteloos. Je kunt er niets mee.”
De motie werd aangenomen met de stemmen van GroenLinks en SGP/CU tegen en de rest van de gemeenteraad voor.

Advertenties uit de krant