Secretaris Adriaan Hage, bestuurslid Els Schaap en voorzitter Fred Bloot bij de speeltafel.
Secretaris Adriaan Hage, bestuurslid Els Schaap en voorzitter Fred Bloot bij de speeltafel.

Zonder bestuur stopt bewonersorganisatie BoBo

Algemeen

BARENDRECHT – Een gloednieuwe speeltafel in park Buitenoord én een vierde lustrum. De 20-jarige Bewonersorganisatie Park Buitenoord (BOBO) heeft dus iets te vieren. Maar toch dreigt het einde voor de succesvolle organisatie. 

door Arco van der Lee

BOBO trok de afgelopen jaren regelmatig de aandacht. Samen met leerlingen van het Dalton Lyceum werd het tunneltje aan de Groene Rede opgeknapt. Nadat de schildering door vandalen was beschadigd, werd het tunneltje opnieuw opgeknapt. Het leverde voorzitter Fred Bloot, namens de vereniging, de titel Barendrechter van het Jaar 2017 op.

De vereniging heeft nog steeds honderd leden in de wijk Buitenoord en het gebied rond park Buitenoord. Maar de meeste bestuursleden zijn boven de zeventig. Els Schaap is jonger, maar is ook lid van de gemeenteraad. “Dat is lastig”, zegt voorzitter Fred Bloot. “We zoeken verjonging, maar er is tot nu toe geen enkele respons. We bestaan twintig jaar, maar zonder bestuur gaat het niet werken. Doodzonde.”

Fred Bloot werd in 2002 bij de oprichting lid van de vereniging. “Het park was verwaarloosd en er was gedoe over een jongerencentrum. Dat wilden ze in een noodlokaal van Calvijn stoppen”, herinnert hij zich. Na zijn pensionering werd hij voorzitter.

De afgelopen jaren hield BOBO zich onder meer bezig met het voorkomen dat er te veel groen gekapt werd bij de nieuwe Botter en overleg met de gemeente over de afvalinzameling. Toen de gemeente het idee kreeg om de wijk als eerste gasloos te maken, stelde BOBO zich kritisch op. Het plan ging niet door.
Voor de toekomst zal de bewonersvereniging zich onder meer moeten richten op het groot onderhoud van Buitenoord 1, het volgen van de aanleg van glasvezel en de energietransitie in de wijk.

Bloot moet zelf om gezondheidsredenen stoppen als voorzitter. Het zou ideaal zijn als er op korte termijn een voorzitter en een secretaris worden gevonden. De andere bestuursleden kunnen dan iets langer aanblijven, om nieuwkomers in te werken.

Het is de bedoeling dat de leden binnenkort worden uitgenodigd voor een ledenvergadering. Als zich daar geen nieuwe bestuursledenmelden, dan wordt er een tweede vergadering uitgeschreven. Die heeft dan één agendapunt: het opheffen van de vereniging.

Voordat het zover is, heeft de vereniging in ieder geval nog één ding te vieren. Met geld van BOBO is in park Buitenoord een speeltafel geplaatst. Hierin zijn borden voor dammen, schaken en mens-erger-je-niet aangebracht. De tafel komt er als nagedachtenis aan de overleden Martin Kapteyn. Heeft zich ingezet voor park Buitenoord en voor de vereniging. De speeltafel wordt binnenkort officieel in gebruik genomen.

Kijk voor meer informatie over de vereniging en voor het aanmelden als kandidaat-bestuurslid op:
www.bobobarendrecht.nl

Barendrechter van het Jaar 2017 (winnaar Fred Bloot in het midden).

Advertenties uit de krant