Afbeelding
Foto:

Volwaardig bestuur voor PvdA Barendrecht

Algemeen

BARENDRECHT – De Partij van de Arbeid (PvdA) in Barendrecht heeft een nieuw bestuur. Op donderdag 1 december heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van PvdA Barendrecht plaatsgevonden. Hier is onder andere gesproken over het plan van aanpak voor volgend kalender jaar, een update van de fractie en stond het aanstellen van een nieuwe voorzitter en penningmeester op de agenda.

Vanwege privé redenen hebben de afgelopen periode de vorige voorzitter en penningmeester hun functie neer moeten leggen. De open vacature voor deze functies was verspreid onder de leden en tijdens de ALV hebben de leden samen gekozen voor een nieuwe voorzitter en penningmeester.

De nieuwe penningmeester is Thom van Veen. Hij kijkt uit naar zijn rol als penningmeester. “Van uit mijn verschillende functies binnen de partij ben ik vrijwel overal bij betrokken. Ondertussen ben ik; penningmeester, campagnecoördinator en steunfractie lid. Het is heel leuk om veel verschillende rollen te bekleden en zo ook mijn steentje bij te dragen aan deze mooie gemeente.”

De nieuwe voorzitter is Arianne Waal. Ze is sinds 3 jaar actief lid van de partij in Barendrecht en gaat zich met name focussen op een duidelijke koers, zichtbaarheid en ledenwerving samen met het bestuur en de fractie.

Advertenties uit de krant