Bas Nootenboom ziet zichzelf terug op de verkiezingsborden.
Bas Nootenboom ziet zichzelf terug op de verkiezingsborden. Foto:

Bas Nootenboom: ‘Provincie is buiten beeld geraakt’

Algemeen

BARENDRECHT - Bas Nootenboom lacht de kiezers toe vanaf de verkiezingsborden in Albrandswaard en Barendrecht. De inwoner van de wijk Portland is weer terug in de actieve politiek. Hij staat hoog op de kandidatenlijst van het CDA bij de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Nootenboom was in Barendrecht acht jaar lid van de gemeenteraad en acht jaar wethouder. Daarna was hij in verschillende gemeenten gemeentesecretaris en raadsgriffier. Momenteel is hij interim plaatsvervangend griffier in Vlaardingen.

Democratische controle

Het stoort Bas Nootenboom dat de aandacht in de landelijke media vooral uitgaat naar de samenstelling van de Eerste Kamer. Die wordt gekozen door de leden van Provinciale Staten.

“De provincie is er voor de zaken waar de gemeenten te klein voor zijn. Zoals provinciale wegen. Het eiland IJsselmonde is zo druk bevolkt dat we er daar maar twee van hebben: de Groene Kruisweg en de weg over de Brug over de Noord. Maar de inwoners hier komen ook weleens in andere gebieden.”

“De provincie is hier buiten beeld geraakt”, constateert Nootenboom. Dat komt niet alleen door het beperkte aantal provinciale wegen. Veel zaken worden geregeld door de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Zoals de aanbesteding van het openbaar vervoer.

“De leden van Provinciale Staten worden democratisch gekozen. De afgevaardigden in de Metropoolregio niet. Daarin zitten wethouders die daarvoor zijn aangewezen. Daar ontbreekt het aan directe democratische controle.” Bovendien vallen de Drechtsteden en de regio Leiden buiten de Metropoolregio, terwijl ze er wel nauwe banden mee hebben.

Wat Bas Nootenboom betreft moet de provincie de Metropoolregio overbodig maken. “En als je daar iets aan wilt doen, dan moet je je daarvoor inzetten.” Vandaar dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor Provinciale Staten.

Er is ook een praktische reden voor zijn kandidatuur. “Sinds 1 januari ben ik zelfstandig interim-griffier, dus ik kan zelf mijn tijd indelen. Werk voor Provinciale Staten kan ik dus simpel regelen met mijn werk. Ik heb immers geen baas, maar opdrachtgevers.”

De provincie is op nog meer manieren belangrijk, legt Bas Nootenboom uit. “De provincie gaat over de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland. Bijvoorbeeld of een gemeente mag uitbreiden en of dat er ergens windturbines moeten komen.” De provincie kan gemeenten dwingen, bijvoorbeeld bij de plaatsing van windturbines. “Ik ben niet zo voor dwang. Maar als een gemeente blijft weigeren, dan moet je toch op z’n minst een goed gesprek aangaan.”

Benaderbaar

Bas Nootenboom staat vijfde op de lijst van het CDA. Als de partij zich op 15 maart weet te handhaven of wint, dan is Nootenboom de komende vier jaar statenlid. Wordt hij dan net zo onzichtbaar als de andere provinciale politici? “Ik wil open en benaderbaar zijn. Maar dat zeggen alle statenleden”, antwoordt hij lachend.

”Ik wil proberen contact te leggen met groepen, verenigingen en gemeenten. Ik besef dat het een hoop tijd kost, maar dat is de enige manier.” Het zou volgens hem ook helpen als bij projecten duidelijker staat aangegeven dat de provincie eraan meebetaalt. “Vaak is de provincie medefinancier. Maar toch staat in de krant alleen de wethouder op de foto.”

Meer over Bas Nootenboom:

https://www.cda.nl/zuid-holland/mensen/bas-nootenboom

Advertenties uit de krant