Afbeelding

Arco: huiswerk

Column Column

Jaren geleden ben ik leraar geweest op een middelbare school. Daar heb ik de niet te onderdrukken gewoonte aan overgehouden, om dingen te willen uitleggen. Dat gaat me meestal best goed af (denk ik zelf….). Maar momenteel heb ik een probleem.

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor het waterschap en voor Provinciale Staten. Voor beide bestuurslagen is in mijn omgeving weinig interesse. Blijkbaar heeft de overheid ook die indruk, want er zijn op allerlei plaatsen in het dorp grote borden neergezet die mensen oproepen om op 15 maart te gaan stemmen. 

Ik kan mensen best uitleggen waarom stemmen voor het waterschap belangrijk is. Je hoeft alleen maar te herinneren aan de herdenking van de Watersnood. Bovendien is het goed dat het budget voor de dijken wordt beheerd door het waterschap. Als de miljoenen in handen zouden vallen van de provincie of het Rijk, dan zouden politici de verleiding niet kunnen weestaan om een deel van het geld voor andere doelen te gebruiken.
Maar uitleggen waarom je moet stemmen voor Provinciale Staten? Dat vind ik toch een stuk lastiger.

“Volgens mij bestaat dat provinciebestuur uit chagrijnige oude mannen die de gemeenten van alles opleggen. Want in de gemeenteraad hoor ik vaak dat iets moet van de provincie”, merkte een college op.

Zo vergaat het mij vaak ook. Waarom moesten in Barendrecht de agrariërs in de Zuidpolder plaatsmaken voor een recreatiegebied? Omdat de provincie dreigde hier woningen te laten bouwen.
Waarom veegde de gemeente Albrandswaard 228 Barendrechtse bezwaren tegen horeca bij de Koedood van tafel? Omdat er samen met de provincie een ‘Streefbeeld’ was bekokstoofd.

Is er dan alleen maar negatiefs te melden over de provincie? Zeker niet.
De afgelopen jaren heeft het provinciebestuur onderzoek laten doen naar de lokale media in Zuid-Holland. Omdat veel huis-aan-huiskranten de afgelopen jaren zijn verdwenen. Daarmee komt de plaatselijke nieuwsvoorziening in gevaar.
Ook medewerkers van De Schakel zijn voor de verschillende onderzoeken ondervraagd. Voor mijn vorige werkgever mocht ik samen met andere Zuid-Hollandse media aan tafel zitten bij een commissie van Provinciale Staten. Daar waren bijna alle partijen bezorgd over de plaatselijke nieuwsvoorziening. Op twee partijen na.
De mevrouw van de Partij voor de Dieren bleek tegen huis-aan-huiskranten te zijn, want die zijn van papier. De mevrouw van GroenLinks schrok ervan dat er in Zuid-Holland nog tientallen lokale media bestaan. “Kunnen die niet fuseren?”, was haar reactie. Een standpunt dat volgens mij niet wordt gedeeld door Goenlinksers in de gemeenteraden.

Kortom, deze schoolmeester kan niet helder uitleggen wat het belang is van Provinciale Staten.
Dat is dus mijn huiswerk voor de komende weken.

Advertenties uit de krant