Logo deschakelbarendrecht.nl

HVB zoekt zondagsschoolspulletjes

BARENDRECHT – Tijdens het ZomerFeest op 30 juni zal ook de Historische Vereniging Barendrecht open zijn. Er is op deze dag een expositie over de Zondagsschool. Voor deze tentoonstelling zijn zij nog op zoek naar spulletjes van de zondagsschool die men hiervoor in bruikleen aan de HVB wil geven. Er wordt gedacht aan foto's, bekers, boekjes, jaarboekjes en eventueel filmmateriaal als aanvulling op de collectie. Mocht men nog in het bezit hiervan zijn, dan kan men ze afgeven op dinsdagmiddag tussen 13 uur en 16 uur bij D' Ouwe School aan de Dorpsstraat 150 of telefonisch contact opnemen met Mevr.J.Verboom 0180-615728.

www.historischbarendrecht.nl.

Meer berichten