Logo deschakelbarendrecht.nl
foto

Open Monumentendag in Oude Dorpskern

BARENDRECHT - De Open Monumentendag lokte zaterdag veel mensen naar het oude centrum van het dorp.

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht verzorgde de openstelling van de Watertoren. De hele middag was er zoveel belangstelling, dat er een korte wachttijd was. Maar dat gaf Hans Hooghart en andere vrijwilligers de gelegenheid om bezoekers uit te leggen dat de toren tot 1980 de watervoorziening van het dorp verzorgde.

In de Dorpskerk worden dit jaar restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Kerkrentmeester Simon Hoek gaf daarover uitleg. Bezoekers konden ook een presentatie bekijken over de geschiedenis van het dorp en de kerk.

De Historische Vereniging Barendrecht toonde een expositie over de Barendrechtse Brug. Deze werd zo druk bezocht dat besloten werd om deze ook de komende zaterdagen te laten zien.

Meer berichten