Logo deschakelbarendrecht.nl
Watertoren, de Ouwe School en de Dorpskerk zijn het kenmerkende hart van de Oude Dorpskern van Barendrecht.
Watertoren, de Ouwe School en de Dorpskerk zijn het kenmerkende hart van de Oude Dorpskern van Barendrecht. (Foto: )

'Erfgoeddeal' moet Oude Dorpskern van Barendrecht aantrekkelijker maken

BARENDRECHT - Het oude centrum van Barendrecht kan veel meer gaan betekenen voor de inwoners van het dorp. Maar dan moeten bewoners, eigenaren en de gemeente nog meer samen optrekken via een 'Erfgoeddeal'. Dat vindt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. 'Aan de slag met ons erfgoed', is het thema van een bijeenkomst die de vereniging houdt op woensdag 20 november. Iedereen die zich betrokken voelt bij het oude centrum is welkom. Dat geldt zowel voor eigenaren van panden als voor andere belangstellenden.

Verschillende sprekers vertellen welke kansen zijn zien voor het oude centrum van het dorp. Wethouder Reshma Roopram legt uit waarom zij het gebied graag 'de parel van Barendrecht noemt'. Ze vertelt ook hoe ze meer mensen bij het gebied wil betrekken.

Dik Buitenhuis, adviseur erfgoed van de vereniging, vertelt waarom het belangrijk is dat de buurt sinds tien jaar beschermd dorpsgezicht is. Ook schetst hij een aantal belangrijke veranderingen, die van invloed zijn op het oude dorp, zoals de nieuwe Omgevingswet, het klimaat of bodemdaling.

Simon Hoek, kerkrentmeester van de Dorpskerk ('het Oudste Huis van Barendrecht') vertelt wat er bij komt kijken om het gebouw in topconditie te brengen en te houden. Daarnaast vertelt hij over de wijze waarop het gebouw wordt opengesteld voor uiteenlopende groepen van de Barendrechtse samenleving. "De Dorpskerk is een fantastisch voorbeeld van de verbindende kracht van erfgoed in de samenleving", vindt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht.

Peter Jongenotter, voorzitter van de vereniging, blikt terug op 10 jaar beschermd dorpsgezicht. "In die periode is er veel gebeurd door particuliere initiatieven maar vanuit de gemeente bleef het opvallend stil", vindt hij. "De tijd is nu gekomen is om een aantal dingen aan te pakken, zoals het aanbrengen van veilige looproutes, het verbeteren van de verkeerscirculatie, het aanpakken van de verlichting en het actief meewerken aan het uitbreiden van de functionaliteit van de watertoren." Hij doet een oproep aan de gemeente om te komen tot een 'Erfgoeddeal' zoals dat in veel plaatsen al het geval is.

Wethouder Reshma Roopram wordt aan het eind van de avond uitgenodigd om op de sprekers te reageren. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen waardoor de avond als vanouds een dynamisch karakter zal hebben.

'Aan de slag met ons erfgoed' wordt woensdag 20 november gehouden in de Ontmoeting, de zaal naast de Dorpskerk. Aanvang 20.15 uur. De toegang is vrij.

Meer informatie over de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is te vinden op www.dorpskern-barendrecht.nl

Meer berichten