Logo deschakelbarendrecht.nl
(foto: Arnold Sluijs)
(foto: Arnold Sluijs)

Geslaagde voedselactie in drie supermarkten

BARENDRECHT - Afgelopen week werd bij Albert Heijn (Middenbaan), Dirk en bij Boon's Markt de Dorcas voedselinzamelingsactie gehouden. In totaal hielpen 33 vrijwilligers één of meerdere dagdelen met het uitdelen van voedsellijstjes, het inzamelen en het wegbrengen van het voedsel. In de drie winkels werden totaal 139 dozen voedsel ingezameld.

Afgelopen week zamelden duizenden vrijwilligers voedsel in vanuit supermarkten, scholen, kerken en bedrijven in heel Nederland. Het ingezamelde voedsel uit Barendrecht is naar een depot in De Lier gebracht. Uit alle ingezamelde goederen worden voedselpakketten samengesteld door vrijwilligers in sorteercentra. In totaal worden dit jaar circa 30.000 pakketten samengesteld. Het grootste deel van deze pakketten is voor het eind van het jaar op de plaats van bestemming.

Dorcas komt in actie voor mensen die geen beroep kunnen doen op een sociaal of financieel vangnet. Het ingezamelde voedsel zal Dorcas uitdelen aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking, in Roemenië, Albanië, Oekraïne en Moldavië. Dorcas investeert ook in voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien door een opleidingen te volgen, een microkrediet aan te vragen of begeleiding ontvangen op de arbeidsmarkt.

Meer berichten