Logo deschakelbarendrecht.nl

Vragen over weigering subsidie aan Barendrechtse Uitdaging

BARENDRECHT – Gemeenteraadslid Nicoline Blankenstein van Echt Voor Barendrecht (EVB) heeft vragen gesteld aan het college over het niet toekennen van subsidie aan de Barendrechtse Uitdaging.
De Barendrechtse Uitdaging legt sinds drie jaar contact tussen organisaties in Barendrecht die ergens behoefte aan hebben en bedrijven die hen kunnen helpen. In drie jaar zijn 435 contacten gelegd met een waarde van twee ton. Op 15 oktober hield de Barendrechtse Uitdaging een presentatie voor de raadscommissie Samenleving. Die werd positief ontvangen. Toch werd een subsidieaanvraag voor 2020 door de gemeente afgewezen. Het geld voor de subsidies voor het 'werkveld Maatschappelijk werk' is op.
Nicoline Blankenstein wil van het college weten over welke partijen het budget is verdeeld en om hoeveel geld het gaat. Ze wijst op een tekst in het Welzijnskader 2019 waarin de Barendrechtse Uitdaging gelijk wordt gesteld aan Stichting Present, Velerlei, Kleurrijk en de Unie van Vrijwilligers. Het zijn 'partners die in het oog springen, omdat zij met veel vrijwillige inzet de kwetsbaren in onze samenleving weten te bereiken en te helpen'. Het EVB-raadslid wil weten of de andere genoemde organisaties wel subsidie hebben gekregen.
De Barendrechtse Uitdaging zou toch subsidie kunnen krijgen, maar dan éénmalig uit het budget 'Meedoen'. Het gaat dan om 10.000 euro voor 2020. Maar die toezegging is niet zwart op wit gezet. Blankenstein wil weten waarom de Barendrechtse Uitdaging niet structureel subsidie krijgt, zoals Stichting Present.

Meer berichten