Logo deschakelbarendrecht.nl
Ook kinderburgemeester Maas van der Graaf bezocht de open dag.
Ook kinderburgemeester Maas van der Graaf bezocht de open dag.

Drukbezochte open dag Calvijn Groene Hart

BARENDRECHT - Afgelopen vrijdag heeft de jaarlijkse open dag van Calvijn Groene Hart plaatsgevonden. Dit keer konden de bezoekers zowel in het prachtige schoolgebouw als in Blok0180 terecht om te zien wat de school allemaal te bieden heeft. De basisschoolkinderen en hun ouders kregen niet alleen informatie over tweetalig onderwijs, het Eurekaprogramma op vwo en sport, maar uiteraard ook over de reguliere onderwijstak. Vanzelfsprekend konden de bezoekers bovendien volop zelf ervaren hoe het er in de lessen nu echt aan toegaat en vonden er allerlei minilessen en activiteiten plaats.

In de aula stonden prachtige kraampjes waar de meeste bezoekers hun kennismaking startten en al veel informatie verkregen. Vervolgens verkenden zij al dan niet met een rondleider de school. De rondleidende leerlingen vertelden vol enthousiasme waarom zij juist voor Groene Hart hebben gekozen en hoe het er op de school aan toegaat.

In Blok0180 verzorgden examenkandidaten in het kader van het vak Bewegen Sport en Maatschappij sportlessen, ondersteund door leerlingen met het mavo-examenvak lo2 en leerlingen uit de sportbrugklassen. De basisschoolkinderen deden enthousiast mee en hun ouders waren aangenaam verrast hoe deze lessen geheel door ouderejaars verzorgd werden, terwijl de lo-docenten slechts toe hoefden te kijken.

Op de tto-vleugel ontdekten de bezoekers dat tweetalig onderwijs veel meer omvat dan lessen volgen in het Engels. De opleiding leidt immers breed op en heeft als doel echte wereldburgers af te leveren, waarbij de vele buitenlandreizen vanzelfsprekend mooie en bovenal leerzame ervaringen opleveren. Ook het behalen van internationaal erkende certificaten als Cambridge en Anglia staan op het programma.

Voor vwo-leerlingen biedt Calvijn Groene Hart bovendien het Eureka-programma aan. Hierbij staan onderzoeken, ontdekken en ontwerpen centraal, waardoor de school de leerlingen een uitstekende basis voor wetenschappelijk (vervolg)onderwijs biedt. In de onderbouw nemen de vwo-leerlingen wekelijks deel aan een Eureka-middag. In de bovenbouw is het aanbod flexibeler. Dan biedt Groene Hart onderdelen van het programma naast of in plaats van reguliere lessen aan.

Groene Hart wil uiteraard alle bezoekers hartelijk danken voor hun komst, maar vanzelfsprekend eveneens de vele leerlingen en personeelsleden die zich zo hebben ingezet om de open dag wederom tot een groot succes te maken. Daarnaast hecht de school er waarde aan de Barendrechtse verkeersregelaars van harte te bedanken, aangezien zij er weer voor gezorgd hebben dat de school goed bereikbaar bleef, ondanks de enorme drukte.

(bron: Calvijn Groene Hart)

Meer berichten