Logo deschakelbarendrecht.nl
Jolanda Bogerd van Stichting Kleurrijk.
Jolanda Bogerd van Stichting Kleurrijk.

Stichting Kleurrijk wil intergratieproject starten

BARENDRECHT – Stichting Kleurrijk wil met steun van de gemeente een project starten om nieuwkomers bekend te maken met instanties in Barendrecht. De stichting krijgt momenteel nog geen subsidie.

door Arco van der Lee

Kleurrijk heeft bij de gemeente Barendrecht een plan ingediend. Het staat volgende maand op de agenda van de raadscommissie Samenleving.

Jolanda Bogerd van Stichting Kleurrijk sprak dinsdag 21 januari in bij de raadscommissie Samenleving om haar stichting en plan te presenteren.
Stichting Kleurrijk kan veel betekenen voor de integratie van nieuwkomers in Barendrecht, stelde Bogerd. Als voorbeeld noemde ze de klachten die er zijn geweest over de Lekstraat. "De autochtone bewoners kennen de wegen en gingen langs de deuren om handtekeningen te verzamelen. De statushouders konden niet lezen wat er in de Schakel stond en hadden geen mensen aan de deur gehad met het verzoek om een handtekening te zetten. Zij waren zich niet bewust wat er speelde. Er ontbrak mediation."

Jolanda Bogerd ziet in zulke situaties een rol weggelegd voor Kleurrijk. "Wat Kleurrijk uniek maakt is dat wij achter de voordeur komen. Wij zijn laagdrempelig en de mensen voelen zich veilig." Ook komen er vaak hulpvragen binnen, 'vaak ook door de kinderen'.
"Wij willen de mensen stimuleren en ondersteunen in hun weg naar taalonderwijs en vrijwilligerswerk en uiteindelijk hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt."

Stichting Kleurrijk heeft bij de gemeente een project ingediend voor maatschappelijke integratie. "Daarmee willen we de mensen zichtbaar maken waar ze instanties kunnen vinden en waar ze voor dienen. Eerder werd ons de vraag gesteld 'Wat is het verschil tussen de politie en het wijkteam?' We willen de mensen hiermee zelfredzaam maken", aldus Bogerd.

Motie

De inspraakreactie van Jolanda Bogerd kreeg later op de avond een vervolg. Kort voor het begin van de vergadering had PvdA-fractievoorzitter Winnie Hofland de motie 'Maatschappelijke integratie' op de agenda laten zetten. Deze wil ze op 28 januari indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Deze avond wilde ze hem met de partijen bespreken.
Essentie van de motie was dat de gemeenteraad 10.000 euro beschikbaar moet stellen voor het plan 'maatschappelijke integratie' van Stichting Kleurrijk.

Alle andere fracties bleken verrast door de motie. Er is veel waardering voor Kleurrijk. Zo werkte Winnie Hofland zelf met Kleurrijk samen aan de uitvoering van het Kindpakket voor de minima.

Arie Kooyman (GL) en Arno Schippers (CDA) zagen liever dat het idee behandeld wordt als het hele plan van Kleurrijk volgende maand op de agenda van de raadscommissie staat. Wethouder Reshma Roopram (PvdA) kon er weinig over zeggen, omdat statushouders de verantwoordelijkheid zijn van haar collega Nico Bults.
Lennart van der Linden (EVB) vond de motie een 'sympathiek idee'. Hij heeft hierdoor de indruk gekregen dat Stichting Kleurrijk onvoldoende gehoor vindt bij het college. Van der Linden overweegt om de motie van de PvdA te steunen, waarmee er een meerderheid voor zou zijn. Maar Van der Linden gaat het nog met zijn fractie overleggen.

Na afloop van de vergadering vertelde Winnie Hofland dat ze gaat praten met wethouder Nico Bults. Ze blijft van plan om de motie volgende week aan de gemeenteraad voor te leggen.

Meer berichten