Logo deschakelbarendrecht.nl
Voorzitter Theo van Gelder verwacht in de tweede helft van het jaar meer aanvragen.
Voorzitter Theo van Gelder verwacht in de tweede helft van het jaar meer aanvragen. (Foto: )

Fonds Bijzondere Noden op tijd gestart

BARENDRECHT – Bij het Fonds Bijzondere Noden dat de Barendrechtse kerken hebben opgericht, zijn in de eerste weken van haar bestaan al drie aanvragen binnengekomen. Dat vertelt voorzitter Theo van Gelder.

Van oudsher verlenen de diaconieën van de kerken al hulp. Dat zien ze als een Bijbelse opdracht. Twee jaar geleden besloten de kerken de handen ineen te slaan. “We kregen het gevoel dat we meer voor de samenleving moeten doen”, zegt Van Gelder. Binnen het Diaconaal Platform Barendrecht, waarin alle Barendrechtse kerken vertegenwoordigd zijn, werd er voor gekozen om hiervoor een stichting op te richten. “Bij elke kerk moet zoiets een eigen procedure voorlopen. Dat heeft twee jaar geduurd.”
Theo van Gelder is zelf werkzaam als rentmeester en taxateur. “Ik wil hiermee een bijdrage leveren aan de maatschappij, iets doen voor mensen die het zwaar hebben”, is zijn eigen motivatie om mee te werken aan het fonds.
Het fonds (voluit: Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht) is bedoeld om Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen te helpen als zij plotseling worden geconfronteerd met een materieel of financieel probleem. Voorbeelden daarvan zijn een kapotte koelkast, wasmachine of fiets.
Van Gelder: “We willen daarbij een aanvulling zijn op de gemeente, die zorgt voor structurele hulp. Soms is de gemeente beperkt door de regelgeving. Omdat wij zelfstandig zijn, en alleen aan onze eigen regels gebonden zijn, beslissen we altijd zelf.”
Mensen kunnen direct een beroep doen op het fonds. Een andere mogelijkheid is dat men wordt doorverwezen door de gemeente, de wijkteams of de Vraagwijzer van KijkopWelzijn. De doelstelling is dat het Fonds digitaal ingediende aanvragen binnen drie werkdagen afhandelt.
De hulp die het fonds geeft is in natura. “Als er iets aangeschaft moet worden, dan schakelen wij een leverancier in”, legt Van Gelder uit.
Het fonds is gestart met geld van de kerken. De gemeente heeft ook een toezegging gedaan. Het bestuur gaat nu op zoek naar donateurs en sponsors.
Van de drie aanvragen die inmiddels zijn behandeld, kwam er één van iemand die door de gemeente is doorverwezen. De twee andere wisten het fonds op een andere manier te vinden. Twee aanvragen werden geaccepteerd, de derde werd afgewezen.
Theo van Gelder merkt dat er waardering is voor het nieuwe fonds, bijvoorbeeld bij wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad. Ambtenaren gaven advies.
Het fonds is kalm gestart. “We verwachten dat in de tweede helft van het jaar de gevolgen van corona merkbaar worden bij de mensen thuis. Dan verwachten we meer aanvragen. Ik ben daarom blij dat we nu operationeel zijn.”

Meer berichten