Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

Raadsbesluit ’t Trefpunt valt niet goed bij CultuurLocaal

BARENDRECHT - CultuurLocaal reageert op het besluit van de gemeenteraad over 't Trefpunt. Het gebouw wordt gesloopt. Er wordt onderzocht of de gebruikers van het trefpunt en De Baerne kunnen verhuizen naar de Dierensteinweg.

De reactie van CultuurLocaal:

Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad besloten tot sloop van ’t Trefpunt. Er komt een onderzoek naar het herhuisvesten van de Harmonie, CultuurLocaal en KunstCreatief Barendrecht in het voormalige Edudeltagebouw aan de Dierensteinweg. De laatste twee stichtingen zijn nu gevestigd in De Baerne. CultuurLocaal is niet blij met deze ontwikkeling.

Al tientallen jaren is de gemeente bezig een nieuwe huisvesting te vinden voor de Harmonievereniging Barendrecht. De huidige locatie ’t Trefpunt is verouderd en voldoet niet. In het jongste onderzoek waren ook KCB en CultuurLocaal betrokken. Het idee was om de drie culturele instellingen samen te brengen in een verbouwd of nieuw gebouwd ’t Trefpunt. De drie instellingen hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt met de gemeente om dit plan uit te werken.

Kort voor het behandelen van het onderzoek werd aan het raadsvoorstel een nieuwe variant toegevoegd, namelijk herhuisvesting van de drie instellingen in het onlangs door de gemeente aangekochte Edudelta gebouw. En ondanks een negatief advies van de culturele instellingen is juist deze variant nu door de gemeenteraad als belangrijkste optie naar voren geschoven.

Ard Kramer, voorzitter van CultuurLocaal is hier duidelijk over: We hebben al verschillende malen laten weten dat deze locatie geen geschikte locatie is voor muziekonderwijs in Barendrecht. Dit zullen we in het komende onderzoek blijven herhalen.” CultuurLocaal stelt dat de bijdrage die zij leveren aan de levendigheid van ons dorp, van groot belang is. Een strijdbare Kramer zegt hierover: “De letterlijke uitstraling voor je dorp, op de huidige zichtbare locatie; de loopafstand tot het winkelcentrum waar ouders dankbaar gebruik van maken. Dit zijn nog maar twee van veel meer argumenten waarom we niet weggaan uit het dorpscentrum. Als inwoner van Barendrecht wil je toch niet al je die voorzieningen uit je dorp zien verdwijnen naar de periferie, zoals dat al met onderwijs is gebeurd door het ombouwen van het waterschapsgebouw in een appartementencomplex dat alleen voor het hogere segment betaalbaar is?”

“Teleurstellend is dat de besluitvorming rond cultuureducatie wederom gaat om stenen en geld. Toevallig is nu Edudelta in beeld, dus moet daar iets mee gedaan worden, anders is het zonde van het geld. Dat dit gebouw en de ligging niet geschikt zijn voor cultuureducatie wordt terzijde gelegd.” De opmerking van Leendert Mijnders (SCG/CU), zoals vorige week in De Schakel geciteerd, illustreert dit. “Mijnders vindt dat we blij moeten zijn omdat de coalitie vijf miljoen beschikbaar stelt voor investering in de culturele instellingen. Dit is het echter het bedrag dat al in de boeken stond voor herbouw van ’t Trefpunt. Daarbij is CultuurLocaal niet opgericht om veel geld te krijgen, maar om kwalitatief hoogstaande muzieklessen en muziekbeleving te bieden aan zo veel mogelijk inwoners van Barendrecht.”

CultuurLocaal kijkt ook naar de gevolgen voor de Harmonie. Kramer: “Tijdens het Trefpunt-onderzoek hebben we intensief en goed samengewerkt en meer begrip voor elkaar gekregen. Al in het begin van het project hebben we uitdrukkelijk aangegeven, dat herhuisvesting van de Harmonie de hoogste prioriteit heeft. KCB en CultuurLocaal zitten op zich prima in De Baerne. Het is voor de Harmonie extra zuur dat door het raadsbesluit de verhuizing weer wordt uitgesteld.”

De gemeenteraad zal in het najaar in het kader van de discussie rond Edudelta opnieuw naar de huisvesting van culturele instellingen kijken.

Meer berichten