Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>De meeste raadsleden van EVB vergaderden elders in het gemeentehuis.</p>

De meeste raadsleden van EVB vergaderden elders in het gemeentehuis.

(Foto: )

‘Ordinair potje moddergoooien’ in gemeenteraad Barendrecht

BARENDRECHT – “Een ordinair potje moddergooien”, die kop verwacht CDA-fractievoorzitter Johan Lengkeek boven het verslag van de raadsvergadering. De raad vergaderde dinsdag over de integriteit van Lennart van der Linden, de fractievoorzitter van Echt Voor Barendrecht (EVB). Maar eigenlijk ging het over twee en een half jaar ongenoegen tussen de twee blokken in de gemeenteraad.

Door Arco van der Lee

Vier anonieme melders hebben bij de burgemeester een klacht ingediend tegen Lennart van der Linden. Hij zou niet integer gehandeld hebben toen hem ter ore kwam dat wethouder Reshma Roopram (PvdA) en enkele raadsleden van de coalitie in een restaurant op de Middenbaan mogelijk de coronaregels overtreden zouden hebben.

Op 11 juni sprak Van der Linden over deze zaak met de burgemeester. Daarna diende hij tien vragen in aan de burgemeester over het restaurantbezoek. De vragen werden vervolgens naar de pers gezonden. Op 15 juni werd daarop een klacht tegen Van der Linden ingediend.

Lennart van der Linden heeft niet aan een onderzoek willen meewerken, zolang de namen van de klagers niet bekend worden gemaakt.

De burgemeester heeft over deze zaak een memo naar de gemeenteraad gestuurd. Zijn conclusie is dat Van der Linden een afspraak uit 2016 heeft overtreden dat vragen eerst bij de betreffende wethouder moeten zijn, voordat ze naar de pers gaan. Bovendien hadden de vragen ‘een concluderende toon’, hoewel Van der Linden het restaurantbezoek van de wethouder niet zelf had waargenomen. In een later onderzoek was niet met zekerheid vast te stellen wat er die avond is gebeurd.

De burgemeester was ook kritisch over zijn eigen handelen. Hij had onraad moeten ruiken toen Lennart van der Linden hem vertelde over het restaurantbezoek van de wethouder. “Ik had tijdens dat gesprek niet door dat het om een integriteitsmelding ging en dat ik actie moest ondernemen. Ik had op dat moment scherper moeten zijn.”

Verdediging

Als reactie op de conclusies van de burgemeester vroegen 13 raadsleden van EVB het woord. Zij maakten duidelijk dat het stellen van de vragen een actie van de gehele fractie was en niet van Lennart van der Linden alleen.

Miranda Mes (EVB) raakte wellicht de kern van het conflict en ging terug tot de verkiezingen van 2018. “De huidige coalitie besloot de grote winnaar EVB te negeren.” In die periode besteedde ook het NOS journaal aandacht aan de formatie in Barendrecht. Namens de nieuwe coalitie kwam Reshma Roopram in beeld die vertelde dat mensen van andere partijen ‘bijna bedreigd’ waren door EVB. “Toen is EVB weggezet als een bijna criminele organisatie. Dat is het fundament waarop deze coalitie is gebouwd”, aldus Mes.

Dick Heijboer (EVB) betoogde dat de afspraak dat vragen niet direct met de pers mogen worden gedeeld, in strijd is met de wet. Jonathan Vrijman (EVB) meent dat de burgemeester in deze zaak een kwalijke rol speelt.

Lennart van der Linden verdedigde zich pas later in de vergadering. Dat duurde bijzonder lang, omdat hij voortdurend werd onderbroken door de woordvoerders van de coalitie. Van der Linden vindt dat hij in een roman van Kafka terecht is gekomen, omdat hij zich moet verdedigen tegen anonieme beschuldigingen.

Onfatsoenlijk

De fractievoorzitters van VVD, CDA, SGP/CU, D66, PvdA en GL hadden een hele andere kijk op ze zaak. Johan Lengkeek (CDA) sprak van een ‘onfatsoenlijke actie’ tegen wethouder Roopram. Er is volgens hem ‘schade toegebracht op basis van fake nieuws van de EVB’. “Welke acties gaat EVB ondernemen om het geschonden vertrouwen in de Barendrechtse politiek te herstellen?”, vroeg Leendert Mijnders (SGP/CU). “U gebruikt duivelse streken om zich te profileren over de rug van een ander”, sprak Mijnders rechtstreeks tegen Van der Linden.

Dat EVB terug gaat naar de formatie van het college is volgens Matthijs van der Welle ‘een afleidingsmanoeuvre’. Volgens hem voert EVB ‘een moddergooicampagne voor eigen politiek gewin’. Hij is daarover ‘diep ontdaan’. “Alles wordt in twijfel getrokken en beschuldigd. Maar er is nul reflectie op het eigen handelen”, aldus Van der Welle. Andere woordvoerders van de coalitie herhaalden dat verwijt.

Er werd tijdens de discussie ook nog een aantal moties ingediend, Alle moties van EVB werden met 14 – 15 verworpen. Een motie van treurnis, ingediend door de VVD, werd met 15 – 14 aangenomen.

EVB liet weten uit het presidium van de gemeenteraad te stappen. In dat gezelschap overleggen de fractievoorzitters met de burgemeester en de griffier over de werkwijze van de raad.

Slotwoord 

Om half een sloot besloot de burgemeester de vergadering. “Ik hoop dat ondanks alle verschillen er een basis kan worden gevonden om de komende anderhalf jaar met elkaar verder te gaan.” Dat zal snel blijken. Wegens het late uur werd het laatste punt op de agenda naar een latere vergadering doorgeschoven. Het is het voorstel van EVB om wethouder Reshma Roopram in deze zaak zelf de rekening van de advocaat te laten betalen.

Meer berichten