College investeert 3 miljoen in veiligheid
Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Op de rotonde bij De Baerne gebeuren veel ongevallen. </p>

Op de rotonde bij De Baerne gebeuren veel ongevallen.

(Foto:)

College investeert 3 miljoen in veiligheid

BARENDRECHT - Het Barendrechtse college wil de komende jaren ruim 3 miljoen euro investeren in het verbeteren van de sociale- en verkeersveiligheid in Barendrecht. Zo moeten straten, wijken en buurten veiliger worden, door de aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering. Daarbij is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte belangrijk. Alle maatregelen die het college wil nemen staan in het plan ‘sociale- en verkeersveiligheid’. Alle partijen staan achter het plan. Dat is ‘heel mooi’, vindt burgemeester Jan van Belzen.

“We willen een veilige gemeente zijn en blijven voor onze inwoners. De veiligheid én de beleving van de veiligheid spelen daarin een grote rol. Dan is het belangrijk om criminaliteit en overlast aan te pakken. Daarom willen we daar fors in investeren”, zegt de burgemeester.

Het veiliger maken van Barendrecht en het verbeteren van de veiligheidsbeleving, zijn ook de hoofddoelstelling van het eerder door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024 (IVB). Inmiddels zijn meer financiële middelen beschikbaar, waardoor het college ook meer kan investeren. Wethouder Peter Luijendijk (Verkeer en Vervoer): “Met dit plan hebben we in het bijzonder aandacht voor maatregelen waarin de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid samen komen.”

Investeren in verkeersveiligheid

Voor verkeersveiligheid gaat het om maatregelen als handhaving op te hard rijden en een veilige inrichting van wegen en oversteekplaatsen. Ook asociaal verkeersgedrag en de gevolgen daarvan zijn van invloed op het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid in de wijken. Peter Luijendijk: “daarom gaan we ook daar iets aan doen. Verder weten we dat er plekken zijn in Barendrecht die tot onveilige verkeerssituaties leiden. We hebben nu concreet de locaties benoemd die we de komende jaren willen aanpakken.”

Luijendijk noemt de rotonde bij De Baerne, op de 2e Barendrechtseweg, als een voorbeeld. “Hier gebeuren veel fiets-fiets ongelukken. Zeker met de e-bikes van tegenwoordig zit je zo op elkaar.” Het is ook een rotonde waar regelmatig een fiets wordt aangereden door een auto.

Twee andere onveilige plaatsen die de wethouder noemt zijn de kruising van de 3e Barendrechtseweg met het Kilpad en het Leedepad en de oversteek van de 2e Barendrechtseweg naar de Mr. Lohmanstraat.

Wethouder Peter Luijendijk wil ook aandacht geven aan 30-kilometer wegen die er nog uitzien alsof er 50 mag worden gereden. Onlangs is de Schaatsbaan ingericht als 30-kilometer weg. “Dan is de politie ook bereid om de snelheid te controleren”, aldus de wethouder.

Investeren in wijkveiligheid

Voor het veiliger maken van wijken heeft het college, samen met de politie, tien locaties gekozen om camera’s te plaatsen. Van Belzen: “Daarnaast gaan we op twee plekken automatische kentekenplaatherkenning inzetten om zo ondermijning en criminaliteit terug te dringen.”

Volgens de burgemeester worden de camera’s ingezet tegen de criminaliteit in de wijk. “We hebben in Barendrecht last van inbraken in auto’s. Dat is heel hardnekkig.” De beelden kunnen ook helpen bij het betrappen van fietsendieven.

Camera’s kunnen ook helpen met het opsporen van criminelen in de AGF-sector. “We weten dat er in de Rotterdamse Haven niet alleen fruit naar binnen komt, maar ook drugs.”

De aanbestedeing van de camera’s loopt nu. Daarna worden ze geplaatst. De twee camera’s met kentekenherkenning worden door de politie bekeken. De beelden van tien andere camera’s kunnen achteraf door de gemeente zelf worden bekeken.

BOA’s

Om het veiligheidsgevoel, de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren wordt er voor de komende twee jaar geïnvesteerd in twee extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), met aandacht voor de leefbaarheid en sociale veiligheid. Wethouder Cees Schaap (Toezicht en Handhaving): zij gaan onveilige plekken in kaart brengen en er gericht toezicht op houden. Hiervoor maken ze, samen met inwoners en partners, een plan per wijk of buurt.”

Wethouder Cees Schaap wil dat de BOA’s samenwerken met de wijkagenten. Maar over hen heeft de gemeente niets te zeggen. “We willen dat de BOAS’s een constante factor worden in de wijk. Dat de mensen weten dat ze ook daar terecht kunnen”, aldus Schaap.

Na de uitbreiding telt Barendrecht elf BOA’s Het college wil dat de BOA’s aan de slag gaan met overlast en leefbaarheidsproblemen als afval, weesfietsen en ongedierte. En met verkeersoverlast als fout parkeren, hard rijden en fietsen op de trottoirs. “Waarbij ze actief het gesprek met inwoners aangaan over problemen die spelen. Een veilige en leefbare wijk lukt tenslotte alleen door samen te werken”, aldus Cees Schaap.

Besluitvorming

De drie miljoen euro voor deze plannen zijn afkomstig uit de Eneco-gelden. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 2 februari is het plan van het college breed positief ontvangen. Het plan wordt daarom als hamerstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 maart. Het college geeft met dit plan uitwerking aan de motie Verkeers- en sociale veiligheid van de gemeenteraad van juli 2020.

Meer berichten