Margriet Silvis (links) en Marianne de Jong drinken Eritrese koffie met Eden.
Margriet Silvis (links) en Marianne de Jong drinken Eritrese koffie met Eden.

Ambtelijke molen is enorme hindernis voor nieuwkomers

Algemeen

BARENDRECHT – Meer draagvlak en minder bureaucratie. Daarmee zou de integratie van statushouders in Barendrecht een stuk gemakkelijker worden. Dat stellen Marianne de Jong en Margriet Silvis. Ze zetten zich als vrijwilliger in voor het begeleiden van nieuwkomers in Barendrecht.

Marianne de Jong raakte in 2017 betrokken bij dit werk. “Als ik een nieuwe kans zou krijgen, dan zou ik jaren eerder met dit werk begonnen zijn”.

Margriet Silvis gaf in het onderwijs ondermeer Nederlandse les aan statushouders. Zowel aan volwassenen als aan kinderen. Sinds 2015 is ze actief als vrijwilliger voor statushouders. “Ik heb affiniteit met de zwakkeren, minder draagkrachtigen in de samenleving. Daar zet ik me momenteel op meerdere terreinen voor in”, zegt ze.

Beiden zijn onder de indruk van de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mensen die ze begeleiden. Van de gastvrijheid en vooral het betrokken zijn bij elkaar kunnen wij zeker iets leren, vinden ze.

Marianne: “Ik heb hoofdzakelijk ervaring met Eritreeërs . Het overgrote deel wil wel, ze willen een beroep leren. Maar er wordt meer gekeken naar wat ze niet kunnen, dan wat ze wel kunnen. Gehinderd door een doolhof aan instanties, regels en formulieren”.

Margriet merkt op dat Syriërs in het algemeen sneller hun weg vinden in de Nederlands samenleving. Ze zijn vaak beter opgeleid en komen uit een maatschappij die meer ervaringen deelt met onze westerse cultuur. Statushouders van welke komaf ook geven aan meer contact te willen met Nederlanders.

Inzet

Marianne en Margriet kennen ook statushouders die om wat voor reden dan ook minder moeite doen om te integreren. Dat heeft vaak achterliggende oorzaken. Vertrouwen is daarbij belangrijk. Maar degenen die zij begeleiden hebben, dankzij hun inzet, werk of volgen een opleiding of zijn bezig met het behalen van hun inburgeringsdiploma.

Ze noemen voorbeelden van jongens die elke dag tot ’s avonds laat werken in de logistieke dienstverlening. Een ander fietst elke dag naar een zorginstelling in Puttershoek en volgt daarnaast een BBL opleiding om hogerop te komen. “Vraag niet hoeveel sollicitaties en inspanningen dit gekost heeft.”

Brieven

De ambtelijke molen is een enorme hindernis voor nieuwkomers en niet alleen doordat ze de taal nog niet goed beheersen. “We hebben nooit geweten dat er in Nederland door instanties zoveel brieven worden gestuurd. Het zijn soms brieven van drie kantjes die wij al niet snappen. Bij instanties zeggen ze dan: ‘mensen reageren niet, ze willen niet’. Nee, die mensen verdrinken gewoon in de hoeveelheid aan papieren, instanties, regels en afspraken ervaren we.”
“Daarnaast kun je ook nog het falende inburgeringsstelsel van 2013-2021 zetten. Regels gaan vaak uit van een grote mate van zelfredzaamheid van burgers. Dit brengt mensen die niet goed toegang hebben tot informatie over regels, voorzieningen of hun rechten in de problemen”.

“Er zou bij de gemeente één aanspreekpunt moeten zijn niet alleen voor statushouders maar ook voor vrijwilligers. Die hoeft niet alles zelf op te lossen, maar kan wel aangeven hoe het moet en hoe te handelen. Het is belangrijk dat de gemeente een structuur biedt waardoor mensen zich vooral begrepen voelen en waar ze terecht kunnen”.

Elk gezin, elke statushouder zou naast de begeleiding van VluchtelingenWerk een maatje, een buddy moeten hebben. Maar zonder taakstelling gewoon aan een kopje koffie, gewoon wat gastvrijheid, gewoon contact is ook behoefte.

Marianne en Margriet hebben bij de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen nog weinig empathie gemerkt voor dit onderwerp. “Per 1 januari van dit jaar is de nieuwe Wet inburgering 2021 van start gegaan. Gemeentes hebben nu de regie bij inburgering en participatie. De kwaliteit van het nieuwe beleid hangt dus af van de uitvoering op gemeentelijk niveau. We ervaren in Barendrecht helaas ook een klimaat waarin negatieve berichten worden uitvergroot en vooroordelen spelen die vaak voortkomen uit onwetendheid. Het moge duidelijk zijn dat dat in grote mate het draagvlak voor statushouders en dus het inburgeren belemmert.”
“Eigenlijk voelen we ons in de vijf jaar dat we ervaringen hebben opgedaan met statushouders en dit meerdere keren hebben aangegeven door de gemeente. te weinig gezien of gehoord.”

Marianne en Margriet hopen dat er betrokken lezers zijn die zich op wat voor manier dan ook willen inzetten om statushouders zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. “Want inburgeren doen we samen.” Neem dan contact op met Anne Kooiman of Halis Tunc van VluchtelingenWerk Barendrecht via barendrecht@vluchtelingenwerk.nl of bellen via 0180 - 396085.

Advertenties uit de krant