Zeven hondenbezitters spraken in bij de raadscommissie.
Zeven hondenbezitters spraken in bij de raadscommissie.

Hondenbezitter wil waar voor z’n belastinggeld

Algemeen

BARENDRECHT - Op korte termijn worden een paar kleine ergernissen van hondenbezitters aangepakt. Een grotere aanpassing van het hondenbeleid, met inspraak voor wijkbewoners, gaat langer duren. Dat bleek op de avond van Dierendag in de raadscommissie Ruimte.

In de commissie stond op verzoek van raadslid Roeland Bol (EVB) het hondenbeleid op de agenda. In De Schakel van afgelopen week riep Bol hondenbezitters op om van zich te laten horen. Dat had resultaat. Er waren zeven insprekers. Daarnaast kwamen er bij de raadscommissie nog 31 schriftelijke inspraakreacties binnen.

Bakken

Bijna alle insprekers drongen aan op het terugplaatsen van de afsluitbare hondenpoepbakken. Op plaatsen waar deze bakken door vandalisme waren vernield, is vaak een open prullenbak geplaatst. Maar eksters en kraaien zoeken in die bakken naar eten en gooien de poepzakjes op de grond.

De losloopgebieden en hondenuitlaatplaatsen zijn vaak slecht gemarkeerd. Bovendien zouden ze onvoldoende gemaaid worden. De veel gebruikte hondenuitlaatplaats op de geluidswal aan de drukke Sweelincklaan, is niet veilig te bereiken. Hier zou een oversteekplaats moeten komen.

Op verschillende plaatsen grenzen losloopgebieden voor honden aan een fietspad of aan de rondweg. Deze gebieden zouden met een hek moeten worden afgezet, zodat er een veilige hondenspeelplaats ontstaat.

Etiquette

Hedy Mingelen heeft een hondenschool. Zij verwacht dat veel mensen met hun hond naar een goede hondenspeelplaats zullen gaan. Ze pleitte ook voor ‘hondenetiquette’, goed gedrag waardoor problemen tussen honden, hun baasjes en mensen zonder hond worden voorkomen. Daarbij wijst ze op onnodige irritatiepunten, zoals poep op de stoep, honden die in huis blaffen en honden die tegen gevels of fietsen plassen. Dat kan allemaal worden voorkomen, aldus Mingelen.

Hondenbelasting

Er werd slechts een enkele opmerking gemaakt over de hondenbelasting. Die is in de omliggende gemeenten afgeschaft. ‘Achterhaald’, vond inspreker Kievit. Verschillende insprekers gaven aan dat ze er geen bezwaar tegen hebben, als het geld voor het hondenbeleid wordt gebruikt. Op de website van de gemeente wordt dat ook beloofd.

In 2017 werd een petitie voor het afschaffen van de hondenbelasting door 525 mensen ondertekend. “Over die petitie werd nooit meer iets vernomen”, constateerde Roeland Bol.

Leendert Mijnders (SGP/CU) kondigde aan dat hij bij het behandelen van de begroting voor 2023 met een voorstel komt om de hondenbelasting af te schaffen. “Want we heffen ook geen belasting op katten of fietsen.” Hij kan in ieder geval op steun rekenen van D66, VVD en PvdA.

Roeland Bol (EVB) had geen begrip voor komende motie, omdat het vorige college vier jaar lang niets heeft gedaan aan de hondenbelasting. “Maar nu zit er een wethouder van EVB en komt u met het voorstel om de hondenbelasting af te schaffen. Ik vind dat laag.”

Al in 2013 is er in de gemeenteraad een motie aangenomen om de oversteekplaats naar de hondenuitlaatplaats op de geluidswal bij de Sweelincklaan veiliger te maken. Daar is nooit iets meegedaan. “Wij hebben allemaal gefaald om deze problemen op te lossen. Het is goed om excuses aan te bieden aan de hondenbezitters. Als SGP/CU bieden wie die dan ook aan”, aldus Mijnders.

Wethouder

Wethouder Dirk Vermaat beloofde om op korte termijn uit te zoeken hoe het zit met de verdwenen afsluitbare hondenpoepbakken. Ook verdwenen markering van hondenuitlaatplaatsen kan snel worden hersteld. Er is meer tijd nodig voor afgerasterde uitlaatplaatsen of een hondenspeeltuin.
De hele raad drong er bij de wethouder op aan om met het aanpassen van het hondenbeleid niet te wachten tot 2024. Vermaat gaat z’n best doen om het eerder op de agenda te krijgen. Met inspraak van hondenbezitters en van mensen zonder hond.

Advertenties uit de krant