Leendert Mijnders en Miranda Mes overhandigden de profielschets aan Jaap Smit.
Leendert Mijnders en Miranda Mes overhandigden de profielschets aan Jaap Smit. Foto:

Commissaris neemt profielschets in ontvangst

Algemeen

BARENDRECHT – Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, heeft donderdag de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst genomen. Dat gebeurde tijdens een bijzonder vergadering van de gemeenteraad.

Voordat het zover was kon Smit zien dat de gemeenteraad behoorlijk eensgezind de leden van de vertrouwenscommissie koos. Alle kandidaten kregen het volledige aantal stemmen (27). Alleen voor de adviseur van de commissie, wethouder Margo Stolk (EVB), was er één blanco stem naast 26 voorstemmen.

De vertrouwenscommissie bestaat uit twaalf leden: voor elke oppositiepartij één en voor EVB zes afgevaardigden. Er komen twee voorzitters: Miranda Mes (EVB) en Leendert Mijnders (SGP/CU). 

Profielschets

In de profielschets, waar twee weken geleden al overeenstemming over was bereikt, staat dat Barendrecht zoekt naar een ‘sensitieve strateeg, een resultaatgerichte bestuurder en een betrokken medemens.’. 

Jaap Smit was niet verrast door de eigenschappen die in de profielschets staan. “Meestal is dat iemand die moet verbinden, die een boegbeeld is, die de gemeente op de kaart zet in de regio, die de belangen van de gemeente behartigt. Daarin wijkt u niet zo af van anderen.”

Barendrecht wijkt wel af van andere gemeenten omdat één partij de absolute meerderheid heeft in de raad en het college. Bovendien kan het er in de gemeenteraad hard aan toe gaan, zo bleek tijdens de vorige raadsperiode. Smit herinnerde daaraan. “Ik heb enige geschiedenis met u. In de vorige collegeperiode heb ik de club twee keer bij me gehad om daar een ernstig gesprek over te voeren.”

Procedure 

Omdat het voor alle raadsleden en voor vrijwel alle wethouders voor de eerste keer is dat er een nieuwe burgemeester wordt gezocht, legde Smit uit welke procedure de komende maanden wordt gevolgd. “Die procedure is geen politiek proces”, benadrukte hij.

Volgende week laat hij een advertentie plaatsen ‘op relevante sites en in relevante bladen waar burgemeesterskandidaten naar kijken’. Er is dan drie weken om te reageren. De sollicitatiebrieven kunnen gericht worden aan de Commissaris van de Koning. 

“Ik maak een eerste schifting en stel een longlist op van alle mensen met wie ik, samen met mijn kabinetschef een kort maar krachtig gesprek voer. (…) Mij gaat het erom: is dit iemand die burgemeester kan zijn en past hij in het profiel dat ik heb meegekregen. Is dit iemand die snapt waar het in het ambt om gaat?”

De commissaris stelt naar aanleiding van de gesprekken een shortlist op voor de vertrouwenscommissie. Gemiddeld zijn dat zes mensen, waarmee de vertrouwenscommissie in gesprek gaat. 

“Van deze mensen heb ik het idee, die kunnen het aan, die kunnen het worden en daar kan ik een positief advies over geven aan de minister.”

De vertrouwenscommissie gaat met de kandidaten praten. Twee of drie weken later komen ze terug bij de commissaris om verslag te doen. Ze zijn verplicht om met een tweevoudige voordracht te komen. Als nummer één toch niet geschikt blijkt, kan met nummer twee de procedure worden voortgezet.
Er volgt dan een besloten vergadering van de gemeenteraad, waarin gekozen wordt voor één van de beide kandidaten. Direct daarop volgt een openbare raadsvergadering waarin alleen nummer één bekend wordt gemaakt. De naam van de afgevallen kandidaat en van de andere afgevallen sollicitanten worden niet bekend.

Op 15 juni moet de nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. 

Advertenties uit de krant