Wim Vonk en Simon Hoek in de Dorpskerk.
Wim Vonk en Simon Hoek in de Dorpskerk.

‘Dorpskerk is er voor de hele Barendrechtse gemeenschap’

Algemeen

BARENDRECHT – Tijdens een informatieve borrel wordt maandag 20 februari informatie gegeven over vernieuwingen in de Dorpskerk. Het is een initiatief van de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Voorzitter Wim Vonk en kerkrentmeester Simon Hoek vertellen hoe het 510 jaar oude gebouw eraan toe is.

De Dorpskerk is het ‘oudste huis van Barendrecht’. De afgelopen jaren is de kerk onderdeel voor onderdeel gerestaureerd. Dat werk werd vorig jaar bekroond met het terugplaatsen van de vergulde haan op de toren.. “De kerk verkeert in AAA-status”, zegt Simon Hoek trots.

“We willen de kerk verduurzamen. We raken nu veel warmte kwijt door het dak en door de ramen”, vervolgt Hoek. Er ligt een plan om het dak te isoleren. Voor de glas-in-loodramen zouden aan de buitenkant voorzetramen moeten komen. “Het karakter van de kerk blijft dan behouden. En we zijn af van de bierflesjes in de kerk.” Als gevolg van vandalisme sneuvelen er nogal eens ramen. Soms wordt er zelfs een bierflesje naar binnen gegooid.

Het isloleren van het dat gaat 25.000 euro kosten. Een zelfde bedrag is nodig om de ‘onzichtbare’ voorzetramen te plaatsen. Simon Hoek geeft hier op 20 februari uitleg over.

“We worden begeleid door een restauratiearchitect waar we al vijftien jaar mee samenwerken. Ook vragen we vergunning aan bij de erfgoedcommissie”, aldus de kerkrentmeester.

Als Rijksmonument krijgt de Dorpskerk subsidie van het Rijk. De afgelopen jaren is die gebruikt voor de restauratie van de toren en van de kaarsenkronen. Voor restauraties die niet worden gesubsidieerd, kan de kerk een beroep doen op de Snuffelmarkt, het verjaardagfonds en de Vrienden van de Dorpskerk. “Want de kerk heeft zelf weinig geld. Het is een krimpende kerk met veel oude mensen.”

Wim Vonk: “We brengen maandag een toast uit op wat de afgelopen jaren is bereikt. En we geven het signaal af dat er nog veel te doen is.”

Simon benadrukt dat de Dorpskerk niet alleen van belang is voor de zondagse kerkdienst. “We hebben vanouds ook een rol voor de hele Barendrechtse gemeenschap. De 4 mei-herdenking vindt hier plaats, de aubade en het bevrijdingsontbijt. De kerk wordt ook steeds vaker gebruikt voor uitvaarten van mensen die geen lid zijn van de kerk. Nu er geen vaste banken meer in de kerk staan, kan het gebouw breed worden ingezet. Maar het gebruik moet wel passen bij het karakter van het gebouw.”

Aanmelden

De informatieve borrel wordt op maandag 20 februari gehouden van 17 tot circa 19 uur en is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Dorpskerk. Bezoekers wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden via het mailadres a.vd.lee@hotmail.com

Burgemeester Govert Veldhuijzen en oud-burgemeester Jan van Belzen hebben al toegezegd aanwezig te zijn.

De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor een vrije gift. Omdat het onderhoud van de kerk ook in de komende jaren veel geld zal kosten, zijn giften nog steeds broodnodig.

Advertenties uit de krant