Bert van Dongen.
Bert van Dongen.

Mensen Maken Barendrecht (5): Bert van Dongen

Algemeen

BARENDRECHT - Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Hun inzet is door de toenemende zorgvragen en vergrijzing de komende jaren harder nodig dan ooit. In 2021 – het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet – komt in deze rubriek elke twee weken een vrijwilliger aan het woord.

Vandaag is dat Bert van Dongen (77). Hij verleent als vrijwilliger hulp bij Belastingaangifte (HUBA) voor de KBO.

Wat doe je?

“Ik help ouderen, leden van de Katholieke Bond voor Ouderen, met het invullen van hun belastingaangifte en ik ben coördinator van de vijf ‘HUBA’s’ in Barendrecht. We lopen samen met onze cliënten de ingevulde gegevens langs en kijken of er aftrekposten zijn, bijvoorbeeld voor medische kosten. We controleren ook of de zorgtoeslag en/of huurtoeslag nog up-to-date zijn. Per jaar help ik zo’n 25 leden die een bescheiden inkomen hebben. Het invullen zelf duurt ongeveer een uur.”

Wat haalde jou over de streep om dit te gaan doen?

“Enige tijd na mijn pensionering ben ik lid geworden van de KBO om de bond te ondersteunen, maar ik was niet gelijk actief. Wel had ik verscheidene bestuursfuncties bij andere organisaties. Als lid van het Ondernemersklankbord gaf ik (startende) ondernemers financieel-economisch advies. Dertien jaar geleden overleed de coördinator van de HUBA’s plotseling en heb ik mijn nek uitgestoken. Eerst heb ik de starterscursus gevolgd en daarna ben ik aan de slag gegaan. Ieder jaar krijgen de circa 180 HUBA’s in Zuid-Holland een opfriscursus aan de hand van oefenopgaven. Dan zijn we helemaal bijgepraat over nieuwe regels. We komen ook jaarlijks met z’n vijven bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.”

Wanneer maakt jouw inzet verschil voor de ander?

“Veel cliënten zijn bezorgd over de jaarlijkse aangifte. Ze zijn altijd opgelucht als alles weer netjes geregeld is. De wereld wordt ingewikkelder en de overheid verwacht dat alle burgers digitaal vaardig zijn. Maar van mijn 25 cliënten beschikken er nog geen vijf over een computer en/of internet. Met de KBO en andere ouderenorganisaties hebben we enkele jaren geleden actie gevoerd om te voorkomen dat aangiftes alleen nog maar digitaal gaan. Omdat wij bij ouderen aan huis komen, hebben wij ook een signalerende functie. We zien wel eens situaties waar meer aandacht nodig is. Dan kunnen we doorverwijzen naar de ouderenadviseur van KBO of naar Kijk op Welzijn.”

Welke gebeurtenis is je bijgebleven?

“Om dit werk goed te kunnen doen, geven de cliënten ons inzicht in al hun financiële gegevens. We leven mee als dierbaren overlijden of als iemand moet verhuizen. Zo ontstaat een vertrouwensband, die waardevoller is dan alleen de praktische hulp bij belastingaangifte.”

Wil je zelf ervaren hoe fijn het is om je in te zetten voor een ander? Kijk op de site van de ouderenbonden: www.kbo-pcob.nl. Of zoek naar een zinvolle taak op de vrijwilligersvacaturebank, www.vrijwilligerswerkbarendrecht.nl, tel. 0180-229019.

Advertenties uit de krant