Afbeelding

Eerste resultaten enquête erfgoed bekend

Algemeen

BARENDRECHT - In Barendrecht hebben we 87 monumenten: 17 rijksmonumenten, 68 gemeentelijke monumenten en 2 archeologisch monumenten. De oude dorpskern en een deel van de 1e Barendrechtseweg zijn beschermde dorpsgezichten. Bij monumenten valt te denken aan het sluisje bij de Vrede1polder, het kantoorgebouw van de voormalige VELO-fabriek aan de Achterzeedijk en de Pendrechtse Molen. Dit valt allemaal onder ons cultureel erfgoed. In maart hielden we een enquête om meer inzicht te krijgen in hoe inwoners over ons erfgoed denken en welk belang zij hieraan hechten.

Onze oproep kreeg veel gehoor: bijna 400 mensen reageerden. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90% het behoud van erfgoed belangrijk vindt. Ongeveer 40% van de respondenten is in Barendrecht geboren of opgegroeid. Het valt op dat inwoners uit de wijken Buitenoord, Oranjewijk en Centrum verantwoordelijk waren voor ongeveer een derde van de respons. Verder bleek uit de vraag wat Barendrechters waardevol vinden om te behouden voor de toekomst dat vooral de oude dorpskern in het algemeen en de watertoren en de dorpskerk genoemd werden. Ook de sinds 1969 verdwenen Barendrechtse brug leeft nog erg onder inwoners. Deelnemers aan de enquête maakten kans op een exclusief bezoek aan één van de Barendrechtse monumenten. Winnaars krijgen binnenkort bericht van ons. Nieuwsgierig naar meer resultaten? U kunt hiervoor terecht op www.barendrecht.nl/erfgoed.

Vervolgstappen

Momenteel loopt ook een enquête onder eigenaren en bewoners van een monument. Hierin stellen wij een aantal vragen over behoud, restauratie en verduurzaming van de woning. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting in mei bekend en worden eveneens op de website gepubliceerd. Alle verzamelde informatie gebruiken wij om ons erfgoedbeleid vorm te geven.

(bron: Blik op Barendrecht / gemeente Barendrecht)

Advertenties uit de krant