Burgemeester Govert Veldhuijzen.
Burgemeester Govert Veldhuijzen.

Burgemeester roept CDA en EVB op zich verantwoordelijk te gedragen

Algemeen

BARENDRECHT – Burgemeester Govert Veldhuijzen probeert in zijn laatste dagen als burgemeester van Barendrecht een rel tussen EVB en het CDA te sussen. Hij roept beide fracties op om zich verantwoordelijk te gedragen.

Het bestuur van EVB heeft een brief in handen gekregen met daarin de namen van de vier raadsleden die in 2020 anoniem hebben geklaagd over Lennart van der Linden. Het blijken de vier toenmalige raadsleden van het CDA te zijn. Twee daarvan zitten nog steeds in de raad. Volgens EVB kan er ‘geen sprake meer kan zijn van een vruchtbare samenwerking tussen EVB en de CDA leden Lengkeek en Schippers.’

Burgemeester Veldhuijzen betreurt het dat de anonimiteit van de klagers niet is gerespecteerd

“De betreffende kwestie speelt al lange tijd”, vervolgt de burgemeester. “Er zijn door mij en anderen gesprekken gevoerd met beide partijen om werkbare verhoudingen in de raad te garanderen. Ik stel vast dat het vertrouwen tussen leden van het CDA en leden van de EVB verstoord is, hetgeen invloed kan hebben op het functioneren van de gemeenteraad als geheel. Beide partijen hebben echter hun verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van het openbaar bestuur en ik ga er derhalve vanuit dat beide partijen in dit collectieve belang handelen, ook wat betreft de onderlinge samenwerking.”

Advertenties uit de krant